PROJEKTEN


INFO

INFORMATIE

NIEUWS & REAKTIES
Graanbank Tamaci
Het oprichten van een graanbank blijkt een succesvolle zaak. Meestal begint de regering of een hulporganisatie in een dorp dat zich in een noodsituatie bevindt met een graanbank. De bedoeling is dat het dorp het beheer ervan overneemt en ervoor zorgt dat hij gevuld blijft. De boeren kunnen na de oogst de gierst die ze zelf niet nodig denken te hebben verkopen aan de graanbank. In die periode is de gierst goedkoop. De organisatie van de graanbank koopt dan ook op de markt de nodig gierst in, zodat de voorraad steeds aangevuld wordt. In de tijd van de soudure (de over-bruggingsperiode tussen de droge tijd waarin er geen eten meer is en de volgende oogst) kunnen de mensen die een tekort hebben daar gierst kopen tegen normale prijzen. Op de markt is dat dan nl. niet meer mogelijk, omdat woekeraars daar gierst tegen veel te hoge prijzen te koop aanbieden die de meeste mensen niet kunnen betalen. De graanbank werkt natuurlijk niet, als de oogst slecht was, want dan was er ook geen gierst om de graanbank te vullen. De soudure begint dan met een lege of bijna lege graanbank. In zo'n situatie moet er van buitenaf weer hulp komen.
Wat is Gierst?
Gierst, een gezond, maar kwetsbaar produkt.
Het volksvoedsel voor de Sahellanden is gierst. Dat is een graansoort die gezonder is dan rijst en kan groeien op de bodem van de Sahel. Gierststengels groeien op behoorlijke afstand van elkaar (zo'n 40 cm), want ze hebben ruimte nodig om te kunnen groeien. De gevolgen zijn dat er héél veel ruimte nodig is om een redelijke oogst te krijgen en de velden dus enorm zijn. Gras en onkruid gedijen tussen de gierststengels ook heel goed, wat weer veroorzaakt dat de gierst niet meer groeit omdat het gras en onkruid de voedingsstoffen voor de gierst wegnemen. Als je dus niet op tijd wiedt, kan je je oogst wel vergeten. Doordat de velden zo enorm zijn, heb je heel veel mensen nodig, die je helpen. En omdat je geen geld hebt om arbeidskrachten te huren, moet je je familie inschakelen. En iedere familie heeft zijn eigen enorme velden, en dus geen tijd een ander te helpen. Het enige wat er nu opzit, is véél kinderen maken, want die kan je zonder betaling inzetten op je velden. Omdat je veel kinderen hebt, moet je grote velden vol gierst hebben. Enz. enz. Een vicieuze cirkel.
Veel mensen echter hebben geen kinderen. Wanneer je wilt trouwen moet je geld hebben, want je kóópt een vrouw. Vaak hebben ze geen geld, dus geen kinderen, dus geen hulp op die enorme velden. Dat redden ze dus nóóit- het is vechten tegen de bierkaai. Zo'n veld moet ook nog eens tweemaal per seizoen gewied worden. En de gierst is oh, zo gevoelig…. Net een beetje teveel zon, regen, of juist iets te weinig van beide doet de oogst al mislukken. Er zijn de laatste jaren vaak seizoenen met te weinig regen en teveel zon- één van de gevolgen van de klimaatverandering. Sprinkhanen zijn dol op gierst, net als de yabi-yabi rups. Een oogst gaat echt gauw verloren. Je snapt niet waarom er hier niet iets anders verbouwd wordt, iets wat minder ruimte nodig heeft en minder gevoelig is. Maar gierst is een van de weinige graansoorten die kunnen groeien op de droge Sahelgrond. Gierst heeft ruimte nodig - en die is er, in overvloed. Het probleem zou veel kleiner zijn als er tractoren waren (vanwege de enorme oppervlakte van de velden) en men de beschikking had over mest. Of als ze dieren hadden die ze konden gebruiken om de velden te bewerken. Een nadeel van andere producten is bovendien dat er irrigatie nodig is. Om te irrigeren heb je een put nodig waar het water omhoog gepompt wordt (het water bevindt zich op 50m diepte). Dat is duur, en daarvoor heeft men geen geld. Zo blijft men vooralsnog afhankelijk van deze kwetsbare gierst.
Bomenproject in Tamaci
Al een paar keer hebben donateurs hun leeftijd in bomen geschonken aan Tamaci. Protef koopt dan jonge boompjes in Niamey, die ze dan weer naar Tamaci vervoeren. Zoveel mogelijk boompjes die in de regio thuis horen. Ze maken het over  t algemeen goed. De bewoners zijn zó enthousiast dat ze om nog veel meer bomen gevraagd hebben. Wij zijn van mening dat, hoe meer bomen er zijn in dit kale gebied, hoe beter het is! Er wordt evenwel weer een voorwaarde aan gekoppeld: per gekregen boom moeten er twee Zogalabomen gezaaid worden! Zogala-zaad is bijna gratis. Zogala bladeren zijn voedzaam gezond en lekker. En de bladeren groeien na twee weken weer aan. We hebben er intussen al heel wat laten zaaien.

Tabkin Abayak: het telen van aardappels  

Op 20 november kwam het verzoek binnen om financiering van een contresaison-project in het dorpje Tabkin Abayak, regio Abala, Niger.

Locatie van het project: aan een meertje, dat 3 jaar geleden spontaan ontstaan is, dat ommuurd is om in het regenseizoen het regenwater op te vangen, en dat als het regenseizoen goed is, het hele jaar met water gevuld is. De grond in de omgeving van het meertje is vochtig. Er is ruimte genoeg om het veld (4 ha.) na 3 jaar naar een ander veld te verplaatsen om te voorkomen dat er aardappelmoeheid ontstaat. De aardappel die gebruikt zal worden is die uit Agadez of Burkina Faso, die zijn "inheems". Bovendien is de uit Frankrijk geïmporteerde aardappel 2x zo duur.

De aardappel is gekozen, omdat
- de aardappel minder gauw mislukt dan bv kool, sla, tomaten (wat tot nu toe werd gekweekt)
- de aardappel voedzaam en gezond is
- de aardappel makkelijk te bereiden is, en veel energie geeft
- er goede techniek is om de aardappelen te conserveren: men droogt de aardappelen, maalt ze daarna fijn en eet het meel dan als puree. Doordat ze gedroogd kunnen ze dus langer als voedsel dienen.
- Ze bij een goede oogst op markten elders verkocht kunnen worden. Met de verdienste kan ander voedsel ingekocht worden, want alleen aardappels eten is niet gezond.

Het aardappelproject is niet een onverdeeld succes geweest. In een deel van de wijken van Abayak is de oogst meteen opgegeten i.p.v. hem te bewaren voor het volgende pootseizoen. Heel erg is dat hen niet kwalijk te nemen, want er was hongersnood. Maar ook op andere gebieden hebben ze zich niet helemaal aan de afspraken gehouden. De wijken verderop daarentegen hebben het uitstekend gedaan. Aan hen worden de 3 ezels en ezelwagens als microkrediet gegeven (het verjaarscadeau van een Viva-vriendin die 70 werd).
Het pas ontstane meertje bij abayak
De velden worden geprepareerd
De velden worden geprepareerd
Nieuwsgierige kinderen staan altijd overal bij te kijken
Groen op de veldjes
Groen op de veldjes 2
Er wordt nu ook gevist
Gevangen vis


Tractor
In 2010 is met behulp van het afscheidscadeau van een dominee en de medewerking van een aantal muzikanten in Niamey een tractor aangeschaft. Om het land beter te kunnen bewerken, grotere oppervlakten te kunnen gaan gebruiken, en oogsten te kunnen vervoeren. De regering in Niamey had een aantal gloednieuwe tractoren in de aanbieding. Bij de verkoop werd natuurlijk niet vermeld dat bepaalde onderdelen niet deugden en dat de regering daar ook geen enkele verantwoordelijkheid voor nam. Heel jammer, want Protef is er anderhalf jaar mee bezig geweest om de betreffende onderdelen te vinden en op de tractor te bevestigen. Maar het is nu gelukt. Wij hopen dat het ook de andere dorpen, die dezelfde tractor gekocht hebben en met dezelfde problemen te kampen hadden als Protef, er eveneens een oplossing voor gevonden hebben.
Het ziekenhuisje in Tamaci wordt Maternité
In de zomer van 2011 werd het ziekenhuisje opgeleverd. We krijgen niets dan positieve berichten, het functioneert, er wordt gecontroleerd en de financiën kloppen. Maar het was jammer dat er geen vroedvrouw bij was. De regering stelt als eis dat er een muur om het terrein van het ziekenhuis is en een apart huisje voor de vroedvrouw. Pas dan stuurt de regering er een door hen betaalde vroedvrouw heen. Na een paar royale gaven van grote instellingen kon aan beide eisen worden voldaan. Als de oogst binnengehaald is en de laatste hand aan het huisje van de vroedvrouw gelegd is, wordt de regering uitgenodigd om te controleren.
Het schooltje in Tamaci
Bij ons bezoek in 2008 zag het schooltje er al belabberd uit, vooral het rieten klaslokaaltje was niet om aan te zien. De beide stenen lokalen zagen er redelijk uit. We kregen vorig jaar het verzoek om voor schoolmeubels te zorgen: bijna iedereen zat nu op school in het zand of op het beton. En de plafonds van de beide stenen lokalen stonden op het punt naar beneden te komen. Of we daar ook iets aan konden doen. En of het misschien mogelijk was om nog 4 lokalen te bouwen, want er waren 6 groepen. Het rieten lokaaltje is kennelijk nu echt ter ziele. VivaSahel heeft besloten om als volgend project voor 4 stenen lokalen te kiezen.


Dit lokaal is echt aan vervanging toe!
Het middelste lokaal moet nodig vervangen worden
Door het dak is de lucht te zien


Werkgelegenheid jongeren
Werkgelegenheid in Niger is een heel groot probleem, en is nog groter geworden sinds de val van Kadaffi. Want in Libië werkten veel Nigerijnse jongeren, die het geld dat ze over hadden naar hun familie in Niger stuurden. Die zijn nu terug in Niger, zonder baan, zonder geld, vaak met wapens. Protef stelde voor, toen we de muur en het huisje voor de vroedvrouw gingen bouwen, om de jongeren van Tamaci het werk te laten doen, onder toezicht natuurlijk van een deskundige. Zo leren ze metselen, verdienen geld en hebben iets te doen. Ook de vrouwen van Tamaci konden geld bijverdienen door voor het water te zorgen, nodig bij de bouw. Dit is uitstekend gelopen. Protef stelt voor om dezelfde formule te hanteren bij de bouw van de schooltje. Wij vinden het een geweldig idee.
Nieuwsbrieven
Regelmatig verschijnen er nieuwsbrieven met de laatste ontwikkelingen over stichting VivaSahel en de projekten die zij ondersteund. Deze zijn te vinden onder downloads/nieuwsbrieven. ga naar...
Reisverslagen
Onder Downloads/reisverslagen vindt u verslagen van medewerkers die voor de stichting naar de lokale projekten gereisd zijn.
Op dit moment kunnen geen reizen naar Niger gemaakt worden wegens de situatie in Mali en het kidnapgevaar in Niger. We doen het met de maandelijkse verslagen van Dogo. ga naar...
Jaarverslagen
Onder Downloads/jaarverslagen vindt u de Financieel jaarveslagen van Stichting VivaSahel ga naar...
WIST U DAT...

februari 2017
Wist u dat alternatief geld misschien wel een oplossing voor Niger zou kunnen zijn?
meer...

december 2016
Wist u dat de Doopsgezinde kerk in Aalsmeer in 2016 de opbrengst van de Kerstbazaar aan VivaSahel heeft geschonken, en dat de OSA (Ontwikkeling Samenwerking Aalsmeer) dat bedrag weer heeft verdubbeld? Dat was weer €3750 voor schoolbanken in de buurt van Filingué!


27 maart 2016
Wist u dat het boekje 'Ina Kwanà?;' is uitgekomen
meer...

21 augustus 2015
Wist u dat Adri Goossens in september van Rome naar Hilversum fietst en daarbij ook VivaSahel sponsert
meer...

19 augustus 2015
WATERSNOOD!
Wist u dat in augustus 2015 Tamaci getroffen is door watersnood
en dat er al voor € 8000 hulp geboden van de eerste financiele bijdragen maar dat er nog veel meer hulp moet komen vooral op gebied van voedsel.
meer...


1 juni 2014
Wist u dat de Paascollectes (de 40 dagen tijd) in de Doopsgezinde Kerk in Aalsmeer plus de verdubbeling van de OSA € 1292,64 opgebracht heeft? Voor de school en schooltuin!

8 oktober 2013
Klezmerconcert
Op 22 september 2013 gaf 'Mokum Finef' voor VivaSahel een benefiet concert! Dit was een groot succes!
meer...

4 september 2013
Klezmerconcert
Op 22 september 2013 is er een benefietconcert van Mokum Finef voor VivaSahel!
meer...

Wilde Ganzen
Wilde Ganzen het project: uitbreiding school Tamaci met 4 lokalen' heeft goedgekeurd? en we dus voor hun Bonus op onze eigen activiteiten in aanmerking komen?

Attesta
de prefect van Abala (waar Tamaci onder valt) heeft hier een keer op een rijtje gezet wat VivaSahel allemaal zoal voor Tamaci gedaan heeft. En hij is nog niet eens compleet!
meer...

Gierst
wist u dat VivaSahel voor € 20.000 gierst heeft kunnen aanschaffen? Zowel voor zaaigoed als ook om te eten. Bovendien is het gelukt om via Protef en Dogo een officiële aanvraag voor gierst bij de Nigerijnse regering in te dienen. Hij is in behandeling. Maar we hopen dat hun bijdrage niet te laat komt.

10 december 2012
Sponsorloop Vlaamse Reus
in september 2012 de lagere school De Vlaamse Reus in Amsterdam Nieuw Sloten een sponsorloop heeft gehouden voor de school in Tamaci  en dat die kinderen wel € 5550,- bij elkaar gelopen hebben?

15 maart 2012
Gift van Snuffelpand
VivaSahel heeft een gift van € 2500,- ontvangen van het Snuffelpand van de Ridderkerkse Vrouwen voor de Vrede
meer...

Afrikaanse Tijgers
Reactie op een artikel geschreven door Karel Knip en geplaatst in het NRC handelsblad op 15-12-2011
meer...

Ziekenhuis
het ziekenhuisje in Tamaci klaar is en in 2013 een Maternité is geworden?
foto´s

Erkenning VivaSahel
VivaSahel sinds november 2011 officieel erkend is in Niger, en daar nu geen BTW meer hoeft te betalen over de projecten?
meer...

Stagière Zainaba
onze Stagière Zainaba haar verpleegstersstage beeindigd en nu een baan heeft? Ze kan haar gezin onderhouden!

weesmeisje Chérifatou
Weesmeisje Chérifatou heeft haar diploma gehaald en leert nu verder op een beroepsopleiding

Meertje in Abayak
dat er in Abayak ('onze' regio) drie jaar geleden plotseling een meertje ontstaan is , waardoor er nu ook in het droge seizoen groentes e.d. verbouwd kunnen worden?

Aardappelproject
en dat VivaSahel er nu een aardappel/groente project heeft opgezet, en er over drie maanden al geoogst kan worden (de gierst kan pas in oktober geoogst worden)?
meer...

Schoolbanken
dat er intussen meerdere mensen zijn die hun verjaarscadeau in contanten geven aan Tamaci, om daarvan schoolbanken voor de lagere school te kopen? De kinderen zitten immers nu op het zand en op het beton. Dat er dankzij een verjaardagscadeau weer 3 ezels en ezelwagen aangeschaft zijn voor Abayak, zodat de boeren hun gewassen van en naar de markt kunnen brengen? Als microkrediet natuurlijk weer!

Donateurs bijeenkomst
dat er in oktober een bijeenkomst is geweest met donateurs, toen onze Ambassadeur in Niger, Dogo Mayaki, in Nederland op bezoek was?
meer...

1 Oktober 2010
NIEUW!
'De wereld draait anders', geschreven door Marlies Swen. Dit boekje is inmiddels uitverkocht. Er wordt gewerkt aan een nieuwe editie.
meer...

1 Oktober 2010
Benefietconcert 10 Oktober Clara de Mik en Katherina Borneveld
meer...

20 Mei 2010
Benefietconcert 29 Mei Bram Buitenkant
meer...

11 Maart 2010
Tweede druk 'De voet en de kip'
meer...

3 Maart 2010
Benefietconcert 21 Februari 2010 groot succes!

Door een coup is president Tandja afgezet!
meer...

18 Januari 2010
6 Februari 2010, benefiet concert in de Willem de Zwijgerkerk
meer...

Juli 2009
Bomenproject in Tamaci. Plant een boom in de Sahel!
meer...

16 April 2009
Reaktie van Marlies Swen op een artikel van Karel Knip in het NRC van 11 april '09
meer...

28 Januari 2009
De bouw gaat beginnen!

Er is inmiddels voldoende geld binnen om te kunnen starten met de bouw van een nieuwe graanbank en een graanmolen.

28 Januari 2009
In de graanbank staan nu 1100 zakken gierst. Er zouden er nog 60 bij moeten, maar omdat de gierstprijzen nu al, in januari, ruim 1/3 hoger zijn dan ze normaal in januari zijn, is het de vraag of die 60 zakken er nog komen. De 1100 zakken zijn in ieder geval een behoorlijke buffer voor een ev. volgende moeilijke periode.

1 Oktober 2008
De oogst in Tamaci is goed!!

Benefietconcert op 30 Augustus 2008 was een groot succes. Opbrengst meer dan € 3.000,-!
meer...
15 Juli 2008
Reaktie VivaSahel op het artikel van Gerben van der Aa, verschenen in het NRC Handelsblad van 12 Juli 2008, over gierst in Niger. meer...
Stichting VivaSahel / Passeerdersstraat 20 B / 1016 XC Amsterdam / e-mail : stichting.vivasahel@gmail.com
Registratie-nr KvK Amsterdam : 34297526  / INGbank : NL66INGB0004138986 (VivaSahel heeft een ANBI verklaring, dus giften zijn aftrekbaar!)
website : www.VivaSahel.nl  / Tjeerd Klerk : webmaster