VIVASAHEL


Het meest actuele nieuws op

www.stichtingvivasahel.blogspot.nl
Oprichting VivaSahel
Marlies Swen, voorzitter DE UK FR
Toen Marlies Swen jaren geleden in contact kwam met Dogo Mayaki, een Nigerijn die in Amsterdam woonde, bleek dat een ontmoeting met verstrekkende gevolgen. Toen hij met haar sprak over de uitzichtloze ellende in zijn land Niger, besloot Marlies een stichting op te richten: VivaSahel. Met behulp van Novib, Wilde Ganzen, Nuon en een aantal kerken zijn er heel wat voor het merendeel succesvolle projecten tot stand gekomen
 • Zo is er nu een waterput in Abala, ook een in Hainishimorou. Dat zijn dorpen op de rand van de Sahara, ver van de bewoonde wereld. De waterputten zijn 50 m diep en worden intensief gebruikt door de veehouders en boeren en eveneens door de vrouwen in dat gebied die voor hun gezinnen water moeten halen. Deze putten zijn allemaal voorzien van een pouli, een katrollensysteem, waardoor het water makkelijker omhoog getrokken kan worden. Zo'n pouli hebben we ook op de put van Fakè geplaatst.

 • In Tounfalis staat ons naaiatelier met 17 machines. Er is water en licht. Meisjes leren er nu naaien van een naaileraar, en 's avonds kan er gealphabetiseerd worden omdat er licht is.

 • In Tamaci en Niamey hebben een aantal vrouwen mikrokredieten gekregen, zodat ze wat geld kunnen verdienen en niet meer totaal afhankelijk zijn van hun mannen (!) die in Afrika een onzekere factor zijn.

 • In Tounfalis en Tamaci hebben twee mannen geld kunnen lenen om een koe te kopen. De koe is door henn getraind om een ploeg te trekken. Zo kunnen ze een veel groter stuk grond voor de landbouw bewerken. Merkwaardigerwijs kenden ze in die omgeving dit werken met 'koe + ploeg' niet. De andere boeren zijn laaiend enthousiast en willen deze methode ook gaan toepassen.

 • In Tamaci hebben we aan alle gezinnen zaad gegeven van de Zogala-boom. Dat is een boom, die al op jonge leeftijd begint met bladeren te produceren, die lekker, en zeer vitaminerijk zijn. Iedere twee weken kan er geoogst worden. Er zijn nu zelfs gezinnen, die hun surplus aan bladeren op de markt verkopen!

 • Tenslotte de graanbank in Tamaci. Daarover heb ik elders op de site uitgebreid bericht. Een goed georganiseerde graanbank wordt in de wereld van het ontwikkelingswerk gezien als één van de meest essentiële en succesvolle projecten. Die van ons is goedgeorganiseerd, maar kan niet op tegen de effecten van een slecht regenseizoen en een aanval van de yabi-yabi-rups.

 • Toen bij een bezoek aan de gehuchten rond Tamaci bleek dat er een vrouw in barensnood in een hutje lag en op stervensna dood was, besloot het bestuur ter plekke dat er in Tamaci een ziekenhuisje met Maternité moest komen. Dat is ook gerealiseerd.
  De vrouw is overigens met de auto van de delegatie naar een ziekenpost 20 km verderop gebracht en zij heeft het overleefd. Het kind helaas niet.

 • Bij een ander bezoek vroeg een delegatie van vrouwen om een graanmolen. Daarbij lieten ze hun handen zien: gezwollen en vol eelt. Zij staan s ochtends om 4 uur op om gierst te stampen voor het ontbijt. Dit wordt nog enkele malen per dag herhaald. Zwaar werk! De graanmolen is er gekomen.

 • De school in Tamaci was in erbarmelijke staat. VivaSahel ontving het verzoek, de bestaande school te renoveren en er een paar lokalen bij te bouwen. En die te vullen met schoolbanken, zodat de leerlingen niet op de betonnen vloer hoefden te zitten. Dat is gelukt! De school staat er, en de leerlingen zitten op in Filingué gemaakte schoolbanken.

 • Op dit moment worden er schoolbanken gemaakt voor een dorpje in de omgeving van Filingué.

 • Voor een nieuwe technische school in FilinguÚ wordt op verzoek van de directeur een toiletgebouwtje gemaakt voor de meisjes-leerlingen (jawel!!!) en docentes. Tot nu toe moesten ze, net als de jongens en docenten, hun behoeften doen in de directe omgeving van de school, maar als meisjes ongesteld zijn, en er is geen toiletgebouwtje, komen ze niet naar school.
Doel
Met het geven van de naam VivaSahel is eigenlijk het doel al geformuleerd: de stichting wil dat de Sahel kan leven. Omdat Niger het armste Sahel-land is, gaat het in de eerste plaats om de Sahel in Niger. Belangrijk voor de stichting is, dat alles gebeurt in samenwerking met en op initiatief van Nigerijnen. Water is, zeggen ze zelf, hun grootste probleem. Als ze zouden kunnen irrigeren konden ook andere producten verbouwd worden dan alleen gierst. Onder invloed van de klimaatverandering is water een nog groter probleem geworden: enerzijds zijn de regens de laatste jaren te onregelmatig om succesvol gierst te kunnen verbouwen, en anderzijds zijn er soms zelfs overstromingen, waardoor gezaaide oogst verloren gaat. Het tweede probleem is de infrastructuur : er zijn nauwelijks wegen, er is geen electriciteit en geen internet-aansluiting. Het dorp waarop wij ons voornamelijk concentreren ligt 20 km verwijderd naar een groter dorp. Er gaat geen weg heen en het dorp is dus enorm ge´soleerd. Deze problemen moeten opgelost worden. Er zijn wegen naar een wat rooskleurigere toekomst.
Medewerkers
Bestuur VivaSahel

In de loop van 2016 is het bestuur van VivaSahel gewijzigd. Na 8 jaar samenwerking hebben Alice Bergmans en Liny van Paassen besloten, zich terug te trekken. Voor Alice (penningmeester) is Josée van de Laar in de plaats gekomen.
Na vele jaren les gegeven te hebben, heb ik het roer omgegooid en me gestort op Niger: ik wilde de leefomstandigheden van de mensen in de Sahel verbeteren. Dat Dogo me in de loop der jaren ongelofelijk veel informatie over zijn land heeft kunnen geven, en me later, bij mijn bezoeken aan Niger en onze projecten, ter plekke in contact heeft gebracht met Protef en heel veel andere mensen die daar leven, heeft de stichting natuurlijk geholpen om een en ander tot stand te brengen. Net als het feit dat mijn familie, vrienden, kennissen, de zich steeds uitbreidende kring van belangstellenden en donateurs me geholpen hebben om door te gaan.
Na mijn studie Duitse taal- en letterkunde heb ik jaren op middelbare scholen in Hoorn, Amstelveen en Amsterdam gewerkt. Allang had ontwikkelingshulp mijn belangstelling. De vriendschap met Marlies en haar grote betrokkenheid met Niger hebben me er toe aangezet, me actief in te zetten voor VivaSahel.
Al vanaf het begin volg ik de stichting VivaSahel. Tot vorig jaar deed ik dat als lid van de Commissie van Aanbeveling; vanaf medio 2016 ben ik als penningmeester bij de stichting betrokken.
Vanuit mijn eigen achtergrond als advocaat en mediator in zaken waarbij slachtoffers van verkeersongevallen, arbeidsongevallen, beroepsziekten en medische fouten betrokken zijn, weet ik hoe belangrijk het is om mensen (financiële) steun te bieden waarna ze weer op eigen kracht verder kunnen met hun leven. En dan hebben wij nog een uitstekend sociaal vangnet. Voor de mensen in de Sahel is het dagelijks bestaan ongelooflijk veel moeilijker. Ik ben trots op hetgeen Marlies Swen en Dogo Mayaki doen en bereikt hebben met alle op deze website genoemde kleine en grotere projecten. Ik draag heel graag mijn steentje bij!
Contacten in Niger
In Niger werken we samen met de Association Protef, die ons steeds snel, accuraat en betrouwbaar terzijde staat. Bovendien woont Dogo Mayaki sinds 2010 weer in Niger. Daar is hij voor ons ambassadeur, adviseur, controleur en aandrager van projecten. Omdat hij zowel de cultuur daar als hier kent, zal hij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het wèlslagen van ons werk in Niger.


Dogo Mayaki in januari 2017 over de situatie in zijn regio:

De regio Tillabéri-Noord slaapt niet meer met beide ogen dicht. Bij de algemene alarmtoestand, waar de mensen nu aan gewend zijn, kwam er nog een andere, toen de Top Frankrijk-Afrika naderde, die vorige week in Bamako, Mali, plaatsvond.

Vanaf Filingué tot aan de grens met Mali (zone Filingué), is het tweewielers, met name brommers, verboden van de weg af te gaan richting Westen. Het is gebleken dat terroristen zich vooral op brommers verplaatsen. De bevolking is er heel geïrriteerd over, maar de verdenkingen van de regering zijn reëel: deze veiligheidsmaatregelen zijn niet alleen genomen om de Franse president te beschermen bij zijn bezoek aan Gao, wat de meesten dachten, maar ook om het land te beschermen tegen andere bedreigingen, zoals de aanslag van een beweging die men nog niet goed kent, en die, zoals bekend is, onlangs 77 doden en een tiental gewonden in Gao tot gevolg heeft gehad.

In Abala leeft de bevolking in angst, maar dat verhindert haar geenszins om zich aan de landbouw te wijden, want het instinct om te overleven blijft heel sterk. Het regenseizoen heeft immers niets goeds opgeleverd, en de migratie richting Libië is, op verzoek van de EU, verboden, zowel voor de staatsburgers van de landen die bij de Cedeao horen als voor de Nigerijnen zelf. Er zijn dus méér monden om te voeden. En dan heb je ook nog Ivoorkust dat in brand lijkt te raken! En Nigeria dat in vrees leeft voor Boko Haram!
Commissie van Aanbeveling
Frederique van Asperen de Boer,    niet-westerse sociologe.
Paul Rosenmöller,    ex-parlementariër,
Jan Pronk,    hoogleraar theorie en praktijk internationale samenwerking in Den Haag,
ex minister van ontwikkelingssamenwerking
Chris Rey,    agrobosbouw en duurzame landbouw Afrika.
Contact
Stichting VivaSahel
p.a Marlies Swen, voorzitter
Passeerdersstraat 20 B
1016 XC Amsterdam
tel: 020 4222494
e-mail: stichting.vivasahel@gmail.com
INGbank: NL66INGB0004138986
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34297526.
website : www.VivaSahel.nl
WIST U DAT...

februari 2017
Wist u dat alternatief geld misschien wel een oplossing voor Niger zou kunnen zijn?
meer...

december 2016
Wist u dat de Doopsgezinde kerk in Aalsmeer in 2016 de opbrengst van de Kerstbazaar aan VivaSahel heeft geschonken, en dat de OSA (Ontwikkeling Samenwerking Aalsmeer) dat bedrag weer heeft verdubbeld? Dat was weer €3750 voor schoolbanken in de buurt van Filingué!


27 maart 2016
Wist u dat het boekje 'Ina Kwanà?;' is uitgekomen
meer...

21 augustus 2015
Wist u dat Adri Goossens in september van Rome naar Hilversum fietst en daarbij ook VivaSahel sponsert
meer...

19 augustus 2015
WATERSNOOD!
Wist u dat in augustus 2015 Tamaci getroffen is door watersnood
en dat er al voor € 8000 hulp geboden van de eerste financiele bijdragen maar dat er nog veel meer hulp moet komen vooral op gebied van voedsel.
meer...


1 juni 2014
Wist u dat de Paascollectes (de 40 dagen tijd) in de Doopsgezinde Kerk in Aalsmeer plus de verdubbeling van de OSA € 1292,64 opgebracht heeft? Voor de school en schooltuin!

8 oktober 2013
Klezmerconcert
Op 22 september 2013 gaf 'Mokum Finef' voor VivaSahel een benefiet concert! Dit was een groot succes!
meer...

4 september 2013
Klezmerconcert
Op 22 september 2013 is er een benefietconcert van Mokum Finef voor VivaSahel!
meer...

Wilde Ganzen
Wilde Ganzen het project: uitbreiding school Tamaci met 4 lokalen' heeft goedgekeurd? en we dus voor hun Bonus op onze eigen activiteiten in aanmerking komen?

Attesta
de prefect van Abala (waar Tamaci onder valt) heeft hier een keer op een rijtje gezet wat VivaSahel allemaal zoal voor Tamaci gedaan heeft. En hij is nog niet eens compleet!
meer...

Gierst
wist u dat VivaSahel voor € 20.000 gierst heeft kunnen aanschaffen? Zowel voor zaaigoed als ook om te eten. Bovendien is het gelukt om via Protef en Dogo een officiële aanvraag voor gierst bij de Nigerijnse regering in te dienen. Hij is in behandeling. Maar we hopen dat hun bijdrage niet te laat komt.

10 december 2012
Sponsorloop Vlaamse Reus
in september 2012 de lagere school De Vlaamse Reus in Amsterdam Nieuw Sloten een sponsorloop heeft gehouden voor de school in Tamaci en dat die kinderen wel € 5550,- bij elkaar gelopen hebben?

15 maart 2012
Gift van Snuffelpand
VivaSahel heeft een gift van € 2500,- ontvangen van het Snuffelpand van de Ridderkerkse Vrouwen voor de Vrede
meer...

Afrikaanse Tijgers
Reactie op een artikel geschreven door Karel Knip en geplaatst in het NRC handelsblad op 15-12-2011
meer...

Ziekenhuis
het ziekenhuisje in Tamaci klaar is en in 2013 een MaternitÚ is geworden?
foto´s

Erkenning VivaSahel
VivaSahel sinds november 2011 officieel erkend is in Niger, en daar nu geen BTW meer hoeft te betalen over de projecten?
meer...

Stagière Zainaba
onze Stagière Zainaba haar verpleegstersstage beeindigd en nu een baan heeft? Ze kan haar gezin onderhouden!

weesmeisje Chérifatou
Weesmeisje Chérifatou heeft haar diploma gehaald en leert nu verder op een beroepsopleiding

Meertje in Abayak
dat er in Abayak ('onze' regio) drie jaar geleden plotseling een meertje ontstaan is , waardoor er nu ook in het droge seizoen groentes e.d. verbouwd kunnen worden?

Aardappelproject
en dat VivaSahel er nu een aardappel/groente project heeft opgezet, en er over drie maanden al geoogst kan worden (de gierst kan pas in oktober geoogst worden)?
meer...

Schoolbanken
dat er intussen meerdere mensen zijn die hun verjaarscadeau in contanten geven aan Tamaci, om daarvan schoolbanken voor de lagere school te kopen? De kinderen zitten immers nu op het zand en op het beton. Dat er dankzij een verjaardagscadeau weer 3 ezels en ezelwagen aangeschaft zijn voor Abayak, zodat de boeren hun gewassen van en naar de markt kunnen brengen? Als microkrediet natuurlijk weer!

Donateurs bijeenkomst
dat er in oktober een bijeenkomst is geweest met donateurs, toen onze Ambassadeur in Niger, Dogo Mayaki, in Nederland op bezoek was?
meer...

1 Oktober 2010
NIEUW!
'De wereld draait anders', geschreven door Marlies Swen. Dit boekje is inmiddels uitverkocht. Er wordt gewerkt aan een nieuwe editie.
meer...

1 Oktober 2010
Benefietconcert 10 Oktober Clara de Mik en Katherina Borneveld
meer...

20 Mei 2010
Benefietconcert 29 Mei Bram Buitenkant
meer...

11 Maart 2010
Tweede druk 'De voet en de kip'
meer...

3 Maart 2010
Benefietconcert 21 Februari 2010 groot succes!

Door een coup is president Tandja afgezet!
meer...

18 Januari 2010
6 Februari 2010, benefiet concert in de Willem de Zwijgerkerk
meer...

Juli 2009
Bomenproject in Tamaci. Plant een boom in de Sahel!
meer...

16 April 2009
Reaktie van Marlies Swen op een artikel van Karel Knip in het NRC van 11 april '09
meer...

28 Januari 2009
De bouw gaat beginnen!

Er is inmiddels voldoende geld binnen om te kunnen starten met de bouw van een nieuwe graanbank en een graanmolen.

28 Januari 2009
In de graanbank staan nu 1100 zakken gierst. Er zouden er nog 60 bij moeten, maar omdat de gierstprijzen nu al, in januari, ruim 1/3 hoger zijn dan ze normaal in januari zijn, is het de vraag of die 60 zakken er nog komen. De 1100 zakken zijn in ieder geval een behoorlijke buffer voor een ev. volgende moeilijke periode.

1 Oktober 2008
De oogst in Tamaci is goed!!

Benefietconcert op 30 Augustus 2008 was een groot succes. Opbrengst meer dan € 3.000,-!
meer...
15 Juli 2008
Reaktie VivaSahel op het artikel van Gerben van der Aa, verschenen in het NRC Handelsblad van 12 Juli 2008, over gierst in Niger. meer...
Stichting VivaSahel / Passeerdersstraat 20 B / 1016 XC Amsterdam / e-mail : stichting.vivasahel@gmail.com
Registratie-nr KvK Amsterdam : 34297526  / INGbank : NL66INGB0004138986 (VivaSahel heeft een ANBI verklaring, dus giften zijn aftrekbaar!)
website : www.VivaSahel.nl  / Tjeerd Klerk : webmaster